Zaslání cenové nabídky kamerové revize kanalizační přípojky

Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání cenového nabídky kamerové revize kanalizace (kanalizační přípojky) na stavbě mého klienta.

Údaje o stavbě:

  • kanalizační přípojka DN220 v novém byt. domě
  • přípojka je volně přístupná z prostoru společných garáží
  • revizní kus je umístěn přímo za zaústěním domovní kanalizace do přípojky (před redukcí)
  • délka revidovaného potrubí – domovní přípojka od zaústění do ul. řadu – cca 10 bm

Charakteristika závady:

  • po vydatnějších deštích (jedná se o jednotnou kanalizaci) došlo vícekrát k úniku vody skrze těsnění kolene ústícího do ležaté části přípojky
  • za normálního provozu k úniku nedochází, tj. těsnění zřejmě je provedeno obvyklým způsobem
  • podle propočtu by dimenze přípojky měla být dostatečná i pro přívalový déšť
  • z toho plyne podezření, že mohlo dojít ke zúžení profilu přípojky oproti projektovanému – např. zapadnutím cizího tělesa, posunem dílců potrubí vlivem pohybu nadloží, narušení ovality tlakem nadloží nebo nešetrným zacházením, špatným provedením navrtávky apod. – smyslem revize je ustanovit skutečnou příčinu úniků, resp. tyto možné příčiny vyloučit.

Předem děkuji za zaslání cenové nabídky.

S pozdravem
N.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK